>

Ostutingimused

1. Müügitingimuste kehtivus


1) Müügitingimused kehtivad Ledcentrum.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtte Alpenberg OÜ (edaspidi veebipood Ledcentrum) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoest Ledcentrum toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood Ledcentrum jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.ledcentrum.ee

 

2. Hinnainfo


1) Kõik veebipoes Ledcentrum toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Ostudel, mille kogusumma jääb alla 49 euro, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. (SmartPost, Venipak).

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja veebipood Ledcentrum vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood Ledcentrum jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.ledcentrum.ee

 

3. Tellimuse vormistamine


1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Telliˮ.

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Telliˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Nordea, Danske, LHV ja Krediidipank) pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

4) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

5) Toodete müügileping loetakse sõlmituks (lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Ledcentrum OÜ arvelduskontole.

6) Veebipoes Ledcentrum sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 8.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14.00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.


4. Toodete eest tasumine

 

1) Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

2) Toodete eest saate tasuda internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, Nordea, Danske, LHV ja Krediidipank).

3) Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.

4) Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.

 

5. Kohaletoimetamine


1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Ledcentrum tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires 2-3 päeva. Tellitavate kaupade tarne kuni 14 päeva. 

3) Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ja selgub, et toote kohaletoimetamine määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Ledcentrum OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates lepingu jõustumisest ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

4) Soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@ledcentrum.ee või Ledcentrum OÜ kontakttelefonile +372 5661 5552.

 

6. Tagastamisõigus


1) Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates veebipoe Ledcentrum elektronposti aadressile info@ledcentrum.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades Ledcentrum OÜ kontakttelefonil +372 5661 5552.

2) Kõikidele veebipoest Ledcentrum ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) e-maili teel info@ledcentrum.ee ning tagastama seejärel veebipoele Ledcentrum tellitud kauba. Vastavalt VÕS § 56 lg 25 tõendab lepingust taganemist tarbija.

3) Veebipood Ledcentrum tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

4) Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid, klambrid jne).

5) Teil tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood Ledcentrum on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

7) Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Alpenberg OÜ-st; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Alpenberg OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Alpenberg OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Alpenberg OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

 

8. Vääramatu jõud


1) Veebipood Ledcentrum ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Ledcentrum ei saanud mõjutada või ette näha.

 

9. Isikuandmete töötlemine 


1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel Ledcentrum on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka veebipoel Ledcentrum ligipääs.

 

10. Pretensioonide esitamise kord ja nõuetele mitte vastavate toodete tagastamine


1) Veebipood Ledcentrum vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2 aastat ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

2) Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

3) Veebipood Ledcentrum ei vastuta:

- Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
- Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
- Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

4) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode veebipood Ledcentrum kulul.

5) Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati veebipood Ledcentrum. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud veebipood Ledcentrum üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud. 

6) Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7) Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite kasutamiseks.

 

11. Muud tingimused

 

1) Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

2) Teie ja Alpenberg OÜ vahel seoses veebipood Ledcentrum vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Pärnu Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

  

12. Diskleimer


1) Tootepildid on illustratiivse tähendusega.


2) Veebipood Ledcentrum jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Antud juhul jätab veebipood Ledcentrum endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
3) Veebipood Ledcentrum jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 100 EUR'i maksev valgusti on järsku müügis 10 EUR'iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)
4) Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib veebipood Ledcentrum toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul veebipood Ledcentrum ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 5661 5552.